Home
Služby
Ceník
Kontakt
Užitečné pomůcky
Vedení účetnictví
Účetní poradenství
Daňová přiznání
Mzdová agenda
Rekonstrukce účetnictví
Zakládání společností

Vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví)

- Peněžní deník
- Pokladní kniha
- Kniha pohledávek a závazků
- Karty investičního majetku
- Záznamní povinnost k DPH
- Účetní závěrka a danové přiznání

Vedení učetnictví (podvojné účetnictví)


- Účetní deník
- Hlavní kniha
- Pokladní kniha
- Kniha pohledávek a závazků
- Karty investičního majetku
- Záznamní povinnost k DPH
- Výsledovka, výkaz zisků a ztrát
- Rozvaha
- Daňové přiznání